Klubbhåndbok

FLIK sin klubbhåndbok er laget for å lette arbeidet for tillitsvalgte i klubben. Boka skal inneholde retningslinjer og instrukser for hvordan klubben skal drives og hvilke arbeidsoppgaver som hører inn under de enkelte verv.

Klubbhåndboka vil være det styrende dokumentet for hvordan klubben skal drives til enhver tid. Den skal være et levende dokument som stadig vil være i endring.

Klubbhåndboka er utarbeidet i tråd med Norges Idrettsforbund sine retningslinjer, og skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet, jf. Idrettslagets lov § 15 pkt 9; Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Klubbhåndboka oppdateres og revideres av hovedstyret og baseres på den til enhver tid gjeldende lov for FLIK og de vedtak årsmøtet fatter.

Sentrale utdrag fra klubbhåndboken legges ut på denne sidens undersider.

Hovedsponsor

Snarveier