Dugnad

Dugnad

Daglig leder oppdaterer dugnadlistene for FLIK fortløpende.

Du vil også få et varsel fra FLIK om at du er satt opp på dugnad.

Dugnad Tine Fotballcup 2020

Dugnad uke 10 til 13

 

Instrukser

Prisliste Alcoa Miljøpark

Prisliste Listahallen

Kioskrutiner Listahallen

Kioskrutiner Alcoahallen

Instruks hovedansvarlig

Instruks kortterminal

Bruk av Vipps

Navneliste

Fair play vert

Fair play Foreldrevett Listahallen

Fair play Foreldrevett Alcoa Miljøpark

Dugnad i FLIK

For at FLIK skal fungere som idrettslag er vi avhengig av at foreldre, foresatte og andre frivillige stiller opp på dugnad. Det gjelder både på idrettsarrangement og andre inntektsbringende aktiviteter.

Følgende blir registrert som dugnad:

  • trener
  • tillitsvalgt
  • foreldrekontakt
  • foresatte på turnering/treningsleir
  • fremmøte på foreldremøte
  • kjøring til bortekamper etter kjøreliste fra trener
  • kiosk og vakt ved idrettsarrangement
  • sekretariat
  • deltakelse ved inntektsbringende aktivitet

Daglig leder registrerer all dugnad på foreldre/foresatte og fordeler dugnaden etter beste evne.

Ta kontakt med daglig leder dersom du har spørsmål til dugnad og dugnadsregistregistreringen.

Hovedsponsor

Snarveier