Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

For Farsund og Lista Idrettsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Hvem kan idrettslaget innhente politiattester fra?

 • Alle frivillige/ansatte innenfor Idrettslaget som skal utføre et tillits- og/eller ansvarsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemning
 • Politiattest kan kreves fra personer under 18 år, med en nedre grense på 15 år

Hvem kan idrettslaget innhente politiattester fra?

 • Alle trenere, hjelpetrenere og oppmenn
 • Alle foreldre som skal være med på overnattingsturer/turneringer innenfor Idrettslaget
 • Skal det utføres andre oppgaver innen FLIK kan hovedstyret i FLIK ta en selvstendig vurdering av behovet for politiattest

Det er gratis å innhente politiattest.

Personer som ikke ønsker å framvise politiattest, kan ikke inneha overnevnte verv og/eller oppgaver i FLIK før politiattest uten merknad er framlagt.

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattest:

 1. For å komme direkte til søknadsskjemaet kan du trykke her:
  Åpne søknadsskjema for politiattest.
  Du må logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides for å bekrefte din identitet.
 2. VIKTIG: Når du fyller ut søknaden må du legge ved «Bekreftelse på formål med politiattest». Dette er et dokument klubben fyller ut for å bekrefte formålet med søknaden. Dette dokumentet får du av daglig leder i FLIK, eller ved å trykke her:
  Bekreftelse på formål med politiattest.pdf
 3. Du mottar svar på søknaden i posten (sendes til deg personlig og ikke til FLIK)
 4. Fremvis politiattesten til daglig leder i FLIK.

Hovedsponsor

Snarveier