Trafikksikkerhet

Sjanser tar vi på idrettsbanen – ikke i trafikken!

Som foresatte, trenere og utøvere må vi følge ekstra med på hvordan vi håndterer trafikken når vi kjører i forbindelse med treninger og kamper i regi av FLIK.

Aktiviteter som vi i FLIK gjennomfører, skal oppleves som sikre for alle. Vi ønsker i utgangspunktet at alle utøvere skal komme seg til og fra trening og kamp til fots eller på egen sykkel, men vi vet det ofte er vanskelig. Derfor skal vi være bevisst vårt samfunnsansvar og vi skal bidra til at vi er tryggere på vei til og fra aktiviteter.

Kjøre bil til aktivitet

 • Vi tar vare på egne og andre sine barn i trafikken
 • Du skal være et positivt forbilde
 • Holdningene dine bak rattet blir lett overført, kjør forsiktig og vis sunne holdninger
 • Sjåføren skal passe på at alle har bilbeltet på, før turen starter
 • Beregn god tid

Sykle til trening og kamp

 • Vi anbefaler at foreldre sykler mye sammen med egne barn, for eksempel til og fra fotball- og håndballtrening
 • Bruk hjelm
 • Bruk sykkelsti der det finnes
 • Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i mørket. Dersom vi har treningsutstyret i ryggsekk, må vi ha refleks også på ryggsekken
 • Sørg for at sykkelen har riktig utstyr, og at alt utstyret virker
 • Barna må lære seg at de alltid skal stanse helt opp, og gå av sykkelen, før de krysser veien
 • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser helt før de leier sykkelen over veien

Gå til trening og kamp

 • Bruk gangveier og fortau der det finnes
 • Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien
 • Det er viktig å lære barna nøyaktig hvor de skal gå over veien på helt konkrete steder
 • Sørg for å være godt synlig i trafikken
 • Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det finnes
 • Barna må lære seg at de alltid skal stanse helt opp før de krysser veien
 • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser helt før de krysser veien

Kjører du moped? Alle oppfordringer, gode råd og hensyn i trafikken gjelder også deg!

Vidar Torsøe
Styreleder FLIK

Hovedsponsor

Snarveier