FLIK Volleyball

Volleyballgruppa i FLIK ønsker alle som har lyst til å prøve volleyball velkommen!

Volleyball er regnet for å være verdens største idrett, målt i antall utøvere og antall medlemsland. Volleyball er en av de få idretter der spillere av begge kjønn kan spille sammen. Siden det ikke er fysisk kontakt mellom lagene kan også unge og eldre, små og store spille sammen. Derfor egner volleyball seg svært godt som en sosial idrett, ved siden av at den er meget krevende på toppnivå.

Vi har for treninger for 6-åringer og opp til seniornivå. Alle treningene foregår i Alcoaparken.

Minivolleyball

Våre yngste spillere (1.klasse til ca. 7.klasse) spiller minivolleyball. Hovedmålet med minivolleyball er at også de minste skal få gleden av å spille volleyball.

Reglene, banestørrelsen og netthøyden tilpasses utøvernes utvikling og ferdighetsnivå. Med 2-3 utøvere på banen om gangen er spillet inkluderende og det er høy aktivitet med lange ballvekslinger. Dette legger til rette for gode opplevelse, mestring og utvikling for alle deltakerne. Minivolleyball spilles på 4 nivåer ut i fra ferdigheter.

I treningssammenheng legger vi vekt på allsidig bevegelseserfaring gjennom utfordrende leker, ulike øvelser og konkurranser/spill med ball. Målet er å tilrettelegge for en trygg og inkluderende ramme der barna trives.

Minivolleyballspillerne deltar på turneringer i Vest-Agder.

Ungdom/Teen

Teenvolley er for spillere fra ungdomsskolealder og eldre (13-19 år). Det spilles på to- eller tremannslag på mindre bane. Også i Teenvolley er det 4 ulike nivåer ut i fra hvor øvet spillerne er.

Vi spiller også vanlig 6-er volleyball med aldersbestemte jente- og guttelag.

I Agder er det ingen egen aldersbestemt serie, men vi deltar på både teenturneringer og 6-er turneringer i regi av Region Sydvest i løpet av året.

Vi ønsker å gi et treningstilbud til alle som har lyst til å spille volleyball! Vi legger vekt på en inkluderende trening hvor alle utgjør en viktig del av laget.

Våre treningstider

Vi trener i Alcoaparken på tirsdager og torsdag. Oversikt over treningstidene finner du her (link til treningstidene).

Hovedsponsor

Snarveier