FLIK signerte ny 3-årig hovedsamarbeidsavtale

flik-sparebankensor-2022-01

FLIK signerte forrige uke en ny 3-årig hovedsamarbeidsavtale med Sparebanken Sør og Sørmegleren!

Gjennom avtalen øker Sparebanken Sør og Sørmegleren sin støtte til det gode og viktige arbeidet FLIK gjør for barn, ungdom og voksne i alle aldre, og er glade for å kunne støtte opp til at det gode arbeidet kan fortsette.

«Sparebanken Sør og Sørmegleren ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til de lokalsamfunnene vi er en del av – en målsetting som stemmer veldig godt med FLIKs verdigrunnlag og aktiviteter. Vi er derfor veldig glade for å ha kommet i mål med denne avtalen som er med på å både uttrykke og forsterke bankens verdier. Vi ønsker FLIK lykke til med all aktivitet fremover».

Ivar Lindal, regionbanksjef PM i Sparebanken Sør.

For FLIK gir det økonomisk trygghet å ha en solid og god hovedsamarbeidspartner med på laget, og som har stått sammen i mange år. Avtalen er betydelig i omfang og er med på å danne det økonomiske grunnlaget som trengs for å drive en stor klubb med mange forskjellige tilbud.

Leder av hovedstyret i FLIK, Vidar Torsøe, understreker at hele idrettslagets eksistensgrunnlag i bunn og grunn hviler på tanken om å tilrettelegge for Livslang idrett – og livslang idrettsglede!

«Det betyr at vårt tilbud skal treffe alle aldersgrupper – og vi skal også treffe de som av en eller annen grunn har funksjonsutfordringer. Det gjør vi på en god måte i dag, men vi ønsker samtidig at enda flere skal få oppleve gleden av samhold, mestring og inkludering i årene fremover. Denne avtalen med Sparebanken Sør og Sørmegleren er en stor tillitserklæring til det arbeidet mange hundre frivillige gjør hver eneste dag enten på styrenivå, som trener, kioskhjelper eller på andre områder i klubben»

Vidar Torsøe
Fra venstre; Anita Cecilie Gabrielsen (Avdelingsleder Sørmegleren), Vidar Torsøe (Styreleder FLIK), Helge Morris Nesheim (Daglig leder FLIK), Ivar Lindal (Regionbanksjef PM Sparebanken Sør) og Arvid Lillejord (Banksjef avd. Farsund Sparebanken Sør).

Hovedsponsor

Snarveier