Kontaktinfo Friidrett

FLIK Friidrett – kontaktinformasjon

Navn Rolle Telefon E-post *)
Helge Nesheim Daglig leder 91 52 93 02 dagligleder
Frank Johansen Leder friidrett 905 90 505 lederfriidrett
Ida Marcussen Treneransvarlig 482 37 800 sportsligleder
Trine Helene Penne Pedersen Styremedlem friidrett 477 58 860
Eva Flåten Elle Styremedlem friidrett
Knut Martin Ytterdahl Styremedlem friidrett
Tarjei Håberg Utøverrepresentant friidrett

*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no

Hovedsponsor

Snarveier