Kontaktinfo Friidrett

FLIK Friidrett – kontaktinformasjon

Navn Rolle Telefon E-post *)
Helge Nesheim Daglig leder 91 52 93 02 dagligleder
Frank Johansen Leder friidrett 905 90 505 lederfriidrett
Bård Håberg Treneransvarlig 950 31 435 trenerfriidrett
Atle Olsvik Styremedlem friidrett
Eva Flåten Elle Styremedlem friidrett
Knut Martin Ytterdahl Styremedlem friidrett
Tarjei Håberg Utøverrepresentant friidrett

*) Alle e-postadresser slutter med @flik.no

Hovedsponsor

Snarveier