Farsund Turnforening blir en del av FLIK – reduserer kostnadene for å delta!

flik-farsund-turnforening

Farsund Turnforening besluttet på et ekstraordinært årsmøte 20. juni at de ønsket å bli en del av Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK). Like i etterkant vedtok FLIK innlemmelsen – og nå styrkes satsingen på at enda flere kan ta del i barneidretten!

Farsund Turnforening har en lang og imponerende historie og ble stiftet så tidlig som 5. oktober 1919. Det er med andre ord en svært tradisjonsrik forening som nå viderefører sin aktivitet i FLIK.

«Det er ingen hemmelighet at vi har hatt utfordringer med å rekruttere både trenere og tillitsvalgte de siste par årene og det har derfor vært krevende å opprettholde det aktivitetstilbudet vi har ønsket. FLIK har en stor og godt drevet turngruppe, samt en rekke andre tilbud til kommunens befolkning i alle aldre og vi tror vi kan styrke dette tilbudet ytterligere ved å nå samle ressursene», sier Per Viggo Bratli, avtroppende styreleder i turnforeningen.

FLIK ønsker Farsund Turnforening velkommen i klubben. Samtidig tas et historisk grep for å gjøre det lettere å delta i alle klubbens aktiviteter uavhengig av familiens økonomi. 

«Vi vet at økonomi ofte er en barriere for deltagelse. I kjølvannet av denne sammenslåingen fjerner vi derfor all treningsavgift for 6-, 7-, 8- og 9-åringer. Det betyr at for de yngste barna betales kun medlemsavgift – og så er hele vårt aktivitetstilbud tilgjengelig!  Vi ønsker at enda flere skal få muligheten til å oppleve gleden av samhold, mestring og inkludering i årene framover.», sier styreleder i FLIK Vidar Torsøe.

I tillegg til å få enda flere barn med håper FLIK også at flere nå vil bruke muligheten til å prøve ut flere idretter.

«Vi opplever nå i sommer stor påmelding til våre fotball-, håndball- og friidrettsskoler, og i tillegg er det svært stor interesse for å delta på vår sommergruppe for organisert basistrening. Vi oppfordrer kommunens politikere til å prioritere bedre tilgang til idrettshaller og andre fasiliteter for barn og unges fritidsaktiviteter, samtidig som kostnadene for bruk reduseres. Det er dessverre ingen levekårsutfordringer som tar ferie», avslutter Torsøe.

Hovedsponsor

Snarveier